மாவட்ட கிளை நிர்வாகிகள், உறுப்பினர்கள், ஆதரவாளர்கள் சந்திப்பு – 20/05/2020 – OnlineTNTJ

முகப்பு / Uncategorized / மாவட்ட கிளை நிர்வாகிகள், உறுப்பினர்கள், ஆதரவாளர்கள் சந்திப்பு – 20/05/2020

மாவட்ட கிளை நிர்வாகிகள், உறுப்பினர்கள், ஆதரவாளர்கள் சந்திப்பு – 20/05/2020

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத்

மாவட்ட கிளை நிர்வாகிகள், உறுப்பினர்கள், ஆதரவாளர்கள் சந்திப்பு

  • நாள் : 20/05/2020 புதன்கிழமை
  • நேரம் : இரவு 11 மணி

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *