மாநாடுகள் – OnlineTNTJ

முகப்பு / வீடியோ / மாநாடுகள்

வீடியோ

முடிச்சுக்களில் ஊதுபவற்றின் தீங்கு என்றால் என்ன?

நாள் : 11/07/2018

இடம் : மாநிலத் தலைமையகம்

உரை : இ.முஹம்மது ( மாநிலச் செயலாளர் , டி.என்.டி.ஜே)

திருக்குர்ஆன் மாநில மாநாடு – பாகம் 1

நாள் : 27/01/2019

இடம் : உளுந்தூர்பேட்டை

உரை : எம்.ஷம்சுல்லுஹா, ஆர்.ரஹ்மத்துல்லாஹ், ஆர்.அப்துல் கரீம், எம்.ஐ.சுலைமான், எம்.எஸ்.சுலைமான், அப்துர் ரஹ்மான் ஃபிர்தவ்ஸி, இ.முஹம்மது,

திருக்குர்ஆன் மாநில மாநாடு – பாகம் 1

நாள் : 27/01/2019

இடம் : உளுந்தூர்பேட்டை

உரை : எம்.ஷம்சுல்லுஹா, ஆர்.ரஹ்மத்துல்லாஹ், ஆர்.அப்துல் கரீம், எம்.ஐ.சுலைமான், எம்.எஸ்.சுலைமான், அப்துர் ரஹ்மான் ஃபிர்தவ்ஸி, இ.முஹம்மது,