இனிய மார்க்கம் – OnlineTNTJ

முகப்பு / வீடியோ / இனிய மார்க்கம்

வீடியோ

முடிச்சுக்களில் ஊதுபவற்றின் தீங்கு என்றால் என்ன?

நாள் : 11/07/2018

இடம் : மாநிலத் தலைமையகம்

உரை : இ.முஹம்மது ( மாநிலச் செயலாளர் , டி.என்.டி.ஜே)

முஸ்லிம்கள் நாற்பது நாட்கள் ஜமாஅத்தில் ஏன் போகிறார்கள்?

நாள் : 17/11/2019

இடம் : பீமநகர் - திருச்சி மாவட்டம்

உரை : இ.முஹம்மது

இறந்தவர்கள் முகத்தை மூடுவது ஏன்? இறந்தவர்கள் வீட்டில் முஸ்லிம்கள் அழாமல் இருப்பது ஏன்?

நாள் : 17/11/2019

இடம் : பீமநகர் - திருச்சி மாவட்டம்

உரை : இ.முஹம்மது